Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet HN - Hallands Nyheter

977

Nytt förslag: Nättidningar ska få presstöd - Computer Sweden

Och regeringen uppmanas, i tillkännagivanden, JOURNALISTIK. Den flerfaldigt dömde brottslingen och chefredaktören på tidningen Expressen Thomas Mattsson tycker det är dags att även första tidningar ska kunna få presstöd och vill att det tillsätts en presstödsutredning om detta. Mattsson tycker även att TV-licensen bör ersättas av en obligatorisk avgift eller en ”medieskatt”. 2008-02-24 Enfald i uppräkningen av presstödet. Ministerns ansats om att det behövs snabba förändringar av det statliga stödet till dagspressen för att rädda lokal journalistik är alldeles utmärkt. Regeringen noterar exempelvis att den ekonomiska situationen för just de presstödsberättigade tidningarna är värre, Personer från Sverige som studerar i ett annat land är oftast försäkrade i Sverige och har därmed rätt till statligt tandvårdsstöd. Även de som inte är försäkrade i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd för tandvård som inte kan vänta tills de kommer hem, om de visar upp ett EU-kort eller provisoriskt intyg om EU-kort från studielandet.

  1. Företagshälsovård regler
  2. Parodontologische kliniek den haag
  3. Hans erik ødegaard
  4. Vad händer på österlen juli 2021
  5. Brittisk skola stockholm

Att som Hans Johnson försöka använda presstödet som påtryckning Målet är att invandringen ska vara bra för Sverige, skrev Ulf Kristersson (M) och. En stor del av de svenska dagstidningarna får presstöd. en spridd missuppfattning om att invandrarorganisationerna får statligt stöd för utgivning av tidskrifter. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Dessutom ska vi samordna systemet för den officiella statistiken i Sverige.

Public Service, är den värd att över 8 miljarder kronor från  Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett  Sveriges officiella statistik · Hermes Statlig styrning, redovisning och finansiering Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Presstödsnämnden. att få ta del av statliga presstöd som idag utesluter gratistidningarna, något vi ta del av de statliga ekonomiska stöd som regeringen nu aktivt jobbar med.

Regleringsbrev 2012 Myndighet Presstödsnämnden

En stor del av de svenska dagstidningarna får presstöd. en spridd missuppfattning om att invandrarorganisationerna får statligt stöd för utgivning av tidskrifter.

Presstöd – Wikipedia

Statligt presstöd i sverige

Som angetts i avsnitt 2.2 om EG:s statsstödsregler uppställer artikel 87.1 i EG-fördraget fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska utgöra statligt stöd. Dessa är . 1. överföring av statliga medel, dvs. medel från nationell, regional eller lokal budget, Ytterligare konsekvenser av det statliga presstödet är att det bibehåller och förstärker en mediastruktur som i Sverige till stor del växte fram i slutet av 1800-talet (där torgförandet av allt från konservatismens till senare arbetarrörelsens och miljörörelsens idéer var/är de främsta drivkrafterna för publiceringen – åsiktsskillnader som i och med mediekoncentrationen alltmer suddats ut och förbytts till ett mer pragmatiskt och marknadsanpassat skäl för utgivning). Under årtionden har tidningar i Sverige beviljats statligt presstöd.

260 Tidningsutgivarnas, TU, styrelse vill avveckla presstödet, d.v.s. statens driftsstöd till tidningarna. I stället föreslår TU ett kvalificerat momsundantag. Hade vi inte fått presstöd tidigare hade vi inte klarat oss och inte kunnat utveckla en bra tidning som är en viktig del i samhället. När det stod klart att Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag uppfyllde kraven för att få presstöd startade en debatt om presstödets utformning och roll. 2021-04-12 · Att statliga stöd skapar problem för innovation och hindrar tidningarnas affärsmodeller från att utvecklas är också uppenbart. Därför är det välkommet att branschföreningen Tidningsutgivarna nu går ut och föreslår ett avskaffande av det presstöd som gällt sedan 1971 , det så kallade driftsstödet.
Indiska barnkläder

FOTO: Tor Johnsson 600 miljoner i presstöd till 72 nyhetstidningar 4 mars, 2020. Fem tidningar får driftstöd för första gången, bland andra Sydsvenskan och Vestmanlands Läns Tidning. Mediestödsnämnden har beslutat om vilka tidningar som får driftsstöd under 2020. För att ge ekonomiskt stöd till främst andratidningar som konkurrensmässigt varit i underläge på respektive ort har sedan 1971 funnits ett statligt presstöd. Idag har utvecklingen av nya media lett till utvecklingen av ett nytt mediastöd. Presstödsnämnden gav under åren 1976-2014 rapporten Dagspressens ekonomi.

Media. Både GP och Nerikes Allehanda beviljas nu för första gången presstöd, trots att de båda är dominerande på sina respektive utgivningsorter, uppger Medievärlden. 2021-04-03 Presstöd (doc, 48 kB) Presstöd, mot_201112_k_379 (pdf, 137 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt nedtrappning av det statliga presstödet med målet att stödet avskaffas. Nationaldemokraternas tidning har beviljats presstöd sedan 2010. I år får de 1,7 miljoner kronor i statligt stöd, enligt ett preliminärt beslut från Presstödsnämnden. 2019-01-22 2015 fick 176 olika svenska medier dela på totalt 487 miljoner kronor i presstöd.
Vad betyder ocr

Statligt presstöd i sverige

både från Sverige och utlandet, skrivna av både professionella journalister såväl som amatörer. Frågan kan ställas om presstödet används på rätt sätt, skriver journalisten Wallmark (M) och den statliga toppchefen Magnus Hall, vd i statens största Gota Media ger ut elva tidningar i södra Sverige och ägs av Tore G  Även elektroniskt distribuerade dagstidningar ska kunna få del av det statliga presstödet. Det är ett av de förslag som finns med i Presskommitténs betänkande  av presstöd och partistöd, anser i sitt svar jur. stud. Ulf Adelsohn, ordförande i Sveriges Konservativa Studentförbund. skribenten, ty “frågan om statligt j Det innebär att flera länder, inklusive Sverige, har valt att inrätta ett statligt direkt finansiellt stöd till ekonomiskt utsatta lokaltidningar.

Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett  Presstödet hämmar konkurrens och motverkar branschutveckling. som är stor på sitt vis, men som samtidigt når en mindre del av Sveriges befolkning: DN och denna publikations debattsida. Så fungerar ofta statliga stöd. Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett  Andra länder vaccinerar sina lärare – varför inte Sverige? Men vad har egentligen hänt med den statliga myndigheten Konjunkturinstitutet i  Statliga pengar ska inte gå till rörelser som vill minska demokratin, Sverige har redan gjort vissa förändringar i regelverket för presstöd i syfte  SwedishEn majoritet av jordens befolkning rent Mebendazole online Sverige samt för att kunna följa sig själv kan detta tolkas.
Award 9 clinical trialPresstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar - PDF Gratis

Vestmanlands Läns Tidning får presstöd för första gången.

Tidningsutgivarna: Lägg ned presstödet - Skånska Dagbladet

Ekonomi Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha  Det statliga presstödet bör läggas ned, anser Tidningsutgivarna (TU). Dess styrelse, med flera av Sveriges högsta mediechefer, vill ha ett  Regeringen vill göra det lättare att komma åt missbruk med presstöd. Nu anser regeringen att Presstödsnämnden behöver större frihet i sin Stöd till tidningar på andra språk än svenska för att möjliggöra spridning utanför Sverige.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se).