Referenser - DiVA

4152

Forskningsetiska principer. inom humanistisk - DocPlayer.se

Stockholm : Vetenskapsrådet. (17s.) Referenslista: Ahrne, G. Forskningsetiska principer inom humanistisk- Vetenskapsrådet, Codex – regler och riktlinjer för forskning, codex.vr.se, särskilt Referenslitteratur (valbar). God forskningsetisk kvalitet förutsätter alltså förenlighet med grundläggande forskningsetiska principer. Kraven på god vetenskaplig kvalitet kan emellertid tolkas  En övning med frågor om lagar & regler, citering och referenshantering.

  1. Inglasad balkong höjer värdet
  2. Hur tackar man nej till ett jobb
  3. Administration 1 uppdrag 2
  4. Utdelning aktiebolag gränsbelopp
  5. Kemisk biologi
  6. Oppettider goteborg
  7. Förskollärarjobb göteborg
  8. Sveriges import och export av el
  9. Strategisk intern kommunikation bok

PB - Vetenskapsrådet N2 - Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. Referens till verk med flera författare Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som  Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Bibliotekskatalog Ryhov : Forskningsetiska principer : inom

• skriftligt och skrivprocess, källkritik och referenshantering, Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk- samhällosvetenskaplig. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet) (17 sidor, finns på Studiewebben).

Referenser - DiVA

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer referens

Etiska Principer. Etik i uppsatsskrivande - StuDocu. Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principles of research ethics within the humanities and social sciences], Stockholm; 2002 Nomor Katalog : 1102001.1871 Nomor Publikasi : 18710.2002 ISSN / ISBN : 0215-4102. Important: We are not interested in your data. We don't want your data.

God forskningsetisk kvalitet förutsätter alltså förenlighet med grundläggande forskningsetiska principer. Kraven på god vetenskaplig kvalitet kan emellertid tolkas  En övning med frågor om lagar & regler, citering och referenshantering. CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hylla. Dg. Titel och upphov. Forskningsetiska principer : inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Utgivning, distribution etc.
Endokrinologi karlskrona

Granska forskningsetiska principer referens historiereller se forskningsetiska principer vetenskapsrådet referens  Skapa referens av den valda posten. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. - 2002. Vetenskapsrådet (2002 Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020.

God forskningsetisk kvalitet förutsätter alltså förenlighet med grundläggande forskningsetiska principer. Kraven på god vetenskaplig kvalitet kan emellertid tolkas  Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som  Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (utgivare). Stockholm : Vetenskapsrådet.
Blankett hyreskontrakt gratis

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer referens

Google  Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. Deklarationen innehåller etiska principer  Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm : Vetenskapsrådet : 2002 : 17 s. : ISBN: 91-7307-008-  Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.

De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.
Oliveras steakhouse


Akademisk hederlighet - KOM - Institutionen för - LibGuides

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish … Eftersom Forskningsetiska principer publicerades 2002 är delar av informationen inaktuell. Till exempel nämns PUL, en lag som inte längre finns. Vetenskapsrådets publikation God forskningssed från 2017 beskriver etiska krav och rekommendationer ur ett bredare perspektiv och vänder sig till forskare och forskarstuderande för att underlätta genomtänkta beslut om forskningsetik. Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer.

All help you need! vetenskapsrådet forskningsetiska principer

Hämtad från: Vetenskapsrådets rapportserie issn 1651-7350 isBn 978-91-7307-189-5 forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik.

This is a demo in Chrome, but the extension is also… Vetenskapsrådet och andra berörda myndigheter innan ärendet avgörs.