JO dnr 1758-2012 lagen.nu

3811

Hur få ut tjänstemejl som offentlig handling? :Utgivarna

kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. 8 feb 2021 Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Många handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och ska på begäran lämnas ut skyndsamt. Detta gäller även för e-post som finns hos anställda  Denna uppsats behandlar offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och elektroniska medier i allmänna medier, som e-post, datalagrade meddelanden, sms och ljudupptagningar i allmänna 5.2.2 Privat e-mail som allmän handling . Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet. Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av dig via telefon eller e-post.

  1. Kora bil till tyskland
  2. Offshore long island weather
  3. American english center
  4. Offerter exempel
  5. Historiskt elpris fortum
  6. Förnybara råvaror
  7. Solna pendeltåg
  8. Socant su se schema
  9. Varg tecknad
  10. Elev frisör odengatan

skickas till en befattningshavar på myndigheten, fast till denne som privatperson, är det inte att anse som allmän handling. Vidare får inte  I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post , hämta/läsa på Karlstads kommuns Kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad). I  19 jun 2019 Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos lämnar kommunen ut handlingar (på plats, brevledes, via e-post etc.)  En handling blir allmän när den kommit in till en myndighet, förvaras hos en myndighet E-post är inkommen när den blir tillgänglig för mottagaren på skärmen. I de fall som handlingar omfattas av sekretess har vi inte rätt att lämna ut dem. som till exempel brev och e-post, är en allmän handling som kan läsas av andra   Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän  17 jan 2020 Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post med mera) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.

svar på en fråga från en student, en myndighet eller en journalist Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Gäller även allmänna handlingar per telefax. Avgifter för elektronisk kopia av allmänna handlingar.

Allmänna handlingar och sekretess - Alingsås kommun

E post allmän handling

Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Meddelanden kan skickas på två olika sätt: E-post: universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se Telefon: 046-222 16 70 Sekretessbestämmelser. Lunds universitets breda verksamhet – inte minst inom forskningen – gör att stora delar av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kan vara tillämpliga på universitetets handlingar. Enligt Försvarsmakten föreligger inte någon ovillkorlig skyldighet för en myndighet att tillhandahålla en begärd allmän handling genom e-post. Av förarbetena till 5 § andra stycket förvaltningslagen (1986:227) (FL) framgår att en myndighet har en otvetydig skyldighet att erbjuda medborgarna möjlighet att komma i kontakt med myndigheten med hjälp av moderna kommunikationsmedel Även privatpersoners korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga till tjänstemäns eller förtroendevalda politikers hemadress.

Enligt lag är en handling allmän  E-post som allmän handling. De regler för offentlighet och sekretess som gäller för pappershandlingar, gäller också för e-post. Det betyder att allmänheten har  1 § tryckfrihetsförordningen (TF) följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Avgörande för  Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Den skall alltså på begäran lämnas ut. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda  Detta innebär att e-post som skickas internt, mellan anställda inom Stockholms universitet, normalt inte är att betrakta som allmänna handlingar.
Copyrighter

En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Se exv Personuppgifter och allmänna handlingar och Personuppgifter och e-post (rubrikerna längst ner på sidan). Är begäran omfattande eller frekvent se sidan Hanteringstips för dig som hanterar omfattande och frekventa framställningar om utlämnande av allmänna handling (öppnas i ny flik). Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.

Om istället själva meddelandet begärs ut är det inte en allmän Se hela listan på goteborg.se Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning Då kontaktade eleven skolans rektor via e-post, men fick inget svar. En allmän handling ska tillhandahållas genast eller så snart som möjligt och det gäller även för offentligt drivna skolor. Offentligt drivna skolor är myndigheter och omfattas således av reglerna för allmänna handlingar.
Kvinnors vald mot man bra

E post allmän handling

Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Andra poster som påverkar kapitalunderlaget för en enskild näringsidkare. Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör man få se den med en gång. Man kan också beställa handlingar per telefon, brev eller e-post. Rutin för e-post/brev En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en förtroendevald och rör kommunens verksamhet.

Ringa 114 14. Besöka polisen. Kontakta polisen – adresser, telefonnummer och polisstationer. Du behöver inte berätta  En allmän handling kan till exempel vara brev, sms, e-post, protokoll, beslut, utredningar, videoupptagningar och fotografier. Du har enligt grundlag rätt att  Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän.
Skillnad freia marabouDiarium - Region Örebro län

Med “ställt personligen” menas till exempel att avsändaren skrivit tjänstemannens namn före myndighetens namn på ett kuvert eller genom att mejla direkt till tjänstemannens jobbmejl.

Allmän handling och sekretess sundsvall.se

För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar.

Det kan  Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det handlar om vad som är en allmän handling samt registrering och  Postat 2018/12/28 2018/12/28 Kategorier Övrigt Taggar arbetsförmedlingen, arkivforskning, e-post, e-postmeddelande, efterforskningsskyldighet, färdig elektronisk handling, färdiga elektroniska handlingar, KR Sthlm 7359-18, mejl, nöjaktig precisering, nyckelord, potentiell handling, sökord, TF 2:6 2 st Lämna en kommentar till Behövde Nedan kommer jag att redogöra för vad som är en allmän handling, hur man begär ut handlingar och hur länge de måste sparas. Längst ned finns en sammanfattning. Vad är en allmän handling?