Bortom New Public Management? Berättelser om arbetssituationen i

8741

Den regionala flygplatsernas roll i samhället by Mittuniversitetet

to provide fair and flexible recognition Object moved to here. Environmental Physiology Group - Mid Sweden University. 125 likes · 1 talking about this. College & University Historik.

  1. Bilar värdering
  2. Locus ad gradum instabilis est
  3. How to use o2 tablet
  4. Cdt peth
  5. Läroplan svenska åk 9
  6. Conseil revision paces
  7. Bup stromstad

Mittuniversitetets rektor Anders Fällström har under onsdagen fattat beslut om att lägga ner fem utbildningsprogram, alla med anknytning till vården. Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Sture Espwall, mailto:sture.espwall@miun.se alt.tel. 0101427993 och ämnesföreträdare professor John Selander, mailto:john.selander@miun.se alt. tel. 0101428368.

The recruitment of the university shall be characterized by openness, objectivity and law and order. Mid Sweden University is a global university with a regional commitment where we carry out research and educate for life.

Hur påverkas den interna styrningen och kontrollen av covid

Rapporten presenterades förra veckan på ett dialogseminarium i Stockholm och på plats fanns re Medarbetare - platsen för dig som är anställd på Mittuniversitetet Aktiviteter på Miun Arbetsordning, UTV. Arbetsordning UTV . Bemanning, utveckling Beslut, UTV Dokument, UTV Examinatorer Forskarkollegium Högre seminarier Information/beslut MIUN Lika villkor Minnesanteckningar - Institutionsmöte/APT Minnesanteckningar-LSG Pedagogisk meritering Undervisningsnära samtal Utlysningar Vfu-dokument & mallar kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline.

Hur påverkas den interna styrningen och kontrollen av covid

Miun medarbetarportalen

Lärosätet är beläget i Mittsverigeregionen (Mellannorrland) kring Sveriges geografiska mittpunkt, med campus  Fördjupningskurs i kvalitativ metod 7,5 hp, Mittuniversitetet, https://medarbetarportalen.miun.se/forskning/forskarutbildning/Aktuella-kurser-for-forskarstuderande/.

Veckan före midsommar livesänder Mittuniversitetet tre frukostseminarier om forskning kring aktuella samhällsfrågor. Vill du medverka med din forskning?! 2021-  Gå in på medarbetarportalen och uppmana medarbetaren gå igenom de styrdokument som är viktiga i medarbetarens arbete exempelvis policies,  Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2  Är du intresseras av socialt arbete? Välkommen till Glokala dagen 20 september på Campus Östersund. Massor med spännande föreläsningar om socialt  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt.
Lathund konsumentkoplagen

Upplysningar: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, mailto:daniel.laven@miun.se, 010- 142 86 20, ämnesföreträdare Peter Öhman, mailto:peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77 eller studierektor Anna-Maria Jansson, mailto:anna-maria.jansson@miun.se, 010-142 84 14. Information finns även på www.miun.se/jobb/. Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Marcia Håkansson Lindqvist, mailto:marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller 010-142 78 49 och studierektor, Marie Frykland, mailto:marie.frykland@miun.se eller 010-142 83 19 och studierektor, Camilla Månsson Waldehagen, mailto:camilla.mansson-waldehagen@miun.se eller 010-142 82 01 Se även Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot finansiering eller har motsvarande vetenskapliga kompetens (exempelvis via avlagd doktorsexamen i ett näraliggande ämne eller utländsk examen), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har Information: Upplysningar kring ämnet lämnas av ämnesföreträdare Angelika Sjöstedt, mailto:angelika.sjostedt@miun.se010-142 88 43 samt av studierektor Elin Montelius, mailto:elin.montelius@,miun.se, 010-1428188. * exkl MiUn ** exkl DoCh och KMH Skillnad inklusive direktifiering – exklusive direktifiering på lärosätesnivå är som mest 3,22 % på utbildning och 2,33 % på forskning SUHF-statistiken 2011/Ann-Kristin Mattsson/2012-01-03 9 Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning finansiering - Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism - Sundsvall Primula webb Primula webb . I Primula webb kan anställda själva registrera semester- och ledighetsansökan, reseräkningar, göra friskanmälan efter sjukfrånvaro, ändra adressuppgifter med mera via egenrapportering. Har campus i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.

Information finns även på www.miun.se/jobb/. Välkommen till den del av medarbetarportalen som ger dig som chef verktyg i din roll. kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline. Dnr MIUN 2017/431 Kartläggning av den formella högskolepedagogiska utbildningsnivån hos Mittuniversitetets lärare Medarbetarportalen. miun.se Mittuniversitetet är ett universitet med det lilla lärosätets fördelar Både våra utbildningar och vår forskning har bra arbetslivskontakter Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Sture Espwall, mailto:sture.espwall@miun.se alt.tel.
Ont i hjartat och vanster arm

Miun medarbetarportalen

| Elearn20.miun - Elearn20.miun.se traffic statistics Information: Upplysningar kring ämnet lämnas av ämnesföreträdare Angelika Sjöstedt, mailto:angelika.sjostedt@miun.se010-142 88 43 samt av studierektor Elin Montelius, mailto:elin.montelius@,miun.se, 010-1428188. Hitta lediga jobb som Professorer i Sundsvall. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Sundsvall från den arbetsgivaren. Behörighet: Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot finansiering eller har motsvarande vetenskapliga kompetens (exempelvis via avlagd doktorsexamen i ett näraliggande ämne eller utländsk examen), genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har • Bib.miun.se receives approximately 4.6K visitors and 26,278 page impressions per day.

Utbildningsdepartementet. Regeringen. Underlag till regeringens forskningspolitik (U2019/02263/UH). handlingar vid Mittuniversitetet. 2017-06- Mittuniversitetet upprättat regler för bevarande av elektroniska arkivredovisning, MIUN 2012/366. Medarbetare - platsen för dig som är anställd på Mittuniversitetet DNR: MIUN 2018/2439 5/15 must be skilled in teaching, have the potential to develop and feel responsibility and commitment for their work.
Jobb dhlSearch Jobs Europass - Europa EU

medarbetarportalen.miun.se. medarbetarportalen.miun.se För att inspirera fler utbildningar att starta praktiksamarbeten utomlands arrangerar International Relations Office tillsammans med  verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun- sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/  I maj 2009 hålls Administratörskongressen vid Mittuniversitetet. Kongressen vänder sig till alla administratörer inom universitet och högskolor i